Polsko-Niemiecki Festiwal Słoneczny 2013

Wartość projektu
13 405,00
EURO
Źródło finansowania
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A, Urząd Marszałkowski
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Patrycja Rogalska
Opis

Przeprowadzenie cyklu wydarzeń promujących wykorzystanie energii słonecznej poprzez:

  1. Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla nauczycieli – 10 nauczycieli z woj. zachodniopomorskiego oraz 10 z Niemiec wzięło udział w wyjeździe studyjnym do powiatu Barnim, podczas którego poznali: centrum edukacji przyrodniczo-leśnej Wald-Solar-Heim, polsko-niemieckie Centrum EICHE e.V. z interaktywną, polsko-niemiecką wystawą o odnawialnych źródłach energii. Regional Biuro w Eberwalde przedstawiło pracę metodyczną nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach metodycznych „jak uczyć o energii”.
  2. Polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży, którego celem była edukacja młodzieży w zakresie praktycznego wykorzystania energetyki solarnej – paneli fotowoltaicznych.
  3. Polsko-niemieckie forum energetyki słonecznej, na którym zostały przedstawione możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Zaprezentowane zostały uwarunkowania prawne, techniczne, źródła wsparcia inwestycji oraz przykłady dobrych praktyk, po obu stronach granicy.

Projekt zrealizowano w partnerstwie wraz ze Stowarzyszeniem EICHE e.V. z Eberswalde.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. PATRYCJA ROGALSKA

Opiekun: