Podnoszenie skuteczności studiowania na kierunku Informatyka

Wartość projektu
2 701 770,17
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mdr Monika Ciszak
Opis

Zwiększenie liczby studentów na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki poprzez wypłatę stypendiów (w wysokości 700 zł/miesiąc), które były głównym czynnikiem motywującym do podjęcia studiów. Stypendium przyznawane było najlepszym studentom, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.
Projekt zakładał również przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki na studiach I stopnia dla wszystkich studentów kierunku, opracowanie i włączenie do programu studiów modułów seminaryjno-warsztatowych, kursy dla studentów związane z technologiami m.in. Microsoft i Novell, udział studentów w targach informatycznych CeBit i inne.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr MONIKA CISZAK

Opiekun: