Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych

Wartość projektu
1 594 946,75
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Bogusławski
Opis

Rozwój istniejącej krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieci PIONIER) o aplikacje i usługi wpierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki poprzez:
Udostępnienie środowisku naukowemu bezpiecznych teleinformatycznych usług wideokonferencji realizowanych na drodze budowy wysokiej jakości systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER. System ten umożliwi zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewni możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.
Wdrożenie teleinformatycznych usług eduroam tj. prostego i bezpiecznego roamingu osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uruchomienie we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowej.
Upowszechnienie wykorzystania infrastruktury obliczeniowej w środowisku naukowym na drodze wdrożenia platformy zaawansowanych usług informatycznych o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczających usługi kampusowe (aplikacji na żądanie), zdolnych zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi.
Wdrożenie dla środowiska naukowego usług zwiększających ochronę danych w czasie rzeczywistym, tj. usług na żądanie dla sieciowej powszechnej archiwizacji danych realizowanych na drodze budowy w sieci PIONIER działającego w architekturze klient/serwer wydajnego archiwizatora danych o rozproszonej strukturze.
Udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczeniu w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacja nauki i telemedycyny.
Warto podkreślić, iż zaprojektowana usługa jest jednocześnie unikalna na skalę europejską i światową, ze względu na funkcjonalność i kompleksowość proponowanego rozwiązania.
Projekt realizowany był przez jednostki tworzące jednocześnie Konsorcjum PIONIER (w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).
 

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI

Opiekun: