Platforma Informatyczna TEWI

Wartość projektu
540 664,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. ZUT
Opis

Projekt jest zrealizowany w ramach konsorcjum utworzonego przez Politechniki: Łódzką, Warszawską, Białostocką, Gdańską, Krakowską oraz Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Platforma TEWI to 4 główne kierunki badań:

  • (T) Technologia,
  • (E) Edukacja i badania,
  • (W) Wiedza,
  • (I) Innowacja.

Platforma TEWI w sensie technicznym to ponadregionalna sieć komputerowa z oprogramowaniem umożliwiająca projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Przewidywane jest wykorzystanie uniwersyteckiej sieci WAN pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Główne serwery komputerowe wraz z podstawowym oprogramowaniem platformy (PTC Windchill) zainstalowane są w Centrum Obliczeniowym zlokalizowanym na Politechnice Łódzkiej. Wytwarzane w ramach projektu aplikacje będą instalowane w lokalnych Centrach Dostępowych u partnerów a korzystanie z nich odbywać się będzie przy użyciu szerokopasmowego internetu i szyfrowanego połączenia tunelowego (VPN). Część zakupionych aplikacji zainstalowana jest w lokalnych laboratoriach badawczo-projektowych u partnerów. W każdym z regionów Platforma w kolejnych etapach rozwoju może obejmować swoim zasięgiem inne jednostki naukowe i przemysłowe.

KONTAKT: kierownik projektu: dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. ZUT

Opiekun: