Pilotażowe badania wpływu wybranych mikroorganizmów na ograniczenie eutrofizacji wód południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry

Wartość projektu
885 246,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak
Opis

Celem projektu jest określenie wpływu wsiedlanych mikrobiontów na wybrane elementy środowiska abiotycznego i biotycznego w obszarze Zalewu Szczecińskiego i wybranych kanałów portowych.
W efekcie realizacji projektu zostaną wypracowane nowe i/lub polepszone systemy związane
z ograniczeniem eutrofizacji wód Bałtyku, w tym akwenów estuariowych poprzez zastosowanie wyspecjalizowanych szczepów bakterii. Oprócz innowacji produktowej, jaką są specjalistyczne szczepy bakterii, zastosowana zostanie innowacyjna technologia ich podawania.

Całkowita wartość projektu: 3 646 826,60 PLN / Budżet ZUT: 885 246,00 zł

Opiekun: