Patent na komercję! Patent na wiedzę w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych

Wartość projektu
431 644,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Adrianna Gudzowska
Opis

Zwiększenie wiedzy pracowników sektora B+R w zakresie efektywnej współpracy z przemysłem w celu wdrażania osiągnięć prac naukowych w gospodarce.
Cele szczegółowe:

  • zwiększenie świadomości 160 pracowników naukowo-dydaktycznych w dziedzinie komercjalizacji wyników prac naukowych i transferu technologii oraz promocji przedsiębiorczości,
  • komercjalizacja wyników prac B+R;
  • zwiększenie umiejętności 160 pracowników naukowo-dydaktycznych z zakresu prowadzenia prac związanych z patentowym wdrożeniem wyników prac naukowych,
  • zwiększenie wiedzy 160 pracowników naukowo-dydaktycznych na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć związanych z komercjalizacją innowacyjnych wyników prac naukowych.

Projekt był skierowany do 160 pracowników naukowo-dydaktycznych pracujących w uczelniach wyższych województwa zachodniopomorskiego.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr ADRIANNA GUDZOWSKA

Opiekun: