Park Zabaw - budowa placu zabaw w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Wartość projektu
24 999,48
PLN
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Celem projektu jest rozwój turystyki i rekreacji, a także wzrost integracji społecznej i zapobieganie wykluczeniu poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.
Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji misji LGD Dobre Gminy jaką jest zrównoważony i zharmonizowany ze środowiskiem naturalnym rozwój społeczno-gospodarczy umożliwiający osiągnięcie zarówno standardów europejskich w działalności gospodarczej jak i wysokiej jakości życia społeczności na obszarach wiejskich.

 

Opiekun: