Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznego żelaza oraz nanokrystalicznych azotków, węglików i tlenków oraz o określonych wielkościach krystalitów

Wartość projektu
1 199 562,00
PLN
Źródło finansowania
LIDER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Rafał Pelka
Opis

Celem projektu było opracowanie metody, dzięki której możliwe byłoby uzyskiwanie proszków nanokrystalicznych azotków, węglików i tlenków żelaza o ściśle określonych wielkościach krystalitów. Wydzielone frakcje krystalitów były scharakteryzowane m.in. metodami: XRD, SEM i TEM, BET i desorpcją cieplną. Celem naukowym było wykonanie pomiarów szybkości reakcji azotowania nanokrystalicznego żelaza, redukcji powstałych azotków oraz ich termicznego rozkładu. W oparciu o wyniki tych badań rozwijana była teoria przebiegu reakcji chemicznej w układach nanokrystaliczne ciało stałe-gaz w poszukiwaniu zależności pomiędzy szybkością reakcji chemicznej a wielkością nanokrystalitów. Materiały nanokrystaliczne o precyzyjnie dobranych średnicach krystalitów mają duży potencjał aplikacyjny w katalizie i elektronice (magnetyczne czytniki i nośniki pamięci).

Kierownik projektu: dr Rafał Pelka

Opiekun: