Opublikowanie czterech zeszytów kwartalnika Acta Ichthyologica et Piscatoria

Wartość projektu
38 140,80
PLN
Źródło finansowania
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Wojciech Piasecki
Opis

Celem zadania jest upowszechnianie szeroko pojętej wiedzy ekologicznej poprzez opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej czterech zeszytów kwartalnika Acta Ichthyologica et Piscatoria. Informacje publikowane przyczyniają się do realizowania odpowiedzialnego rybołówstwa na Bałtyku, profilaktyki chorób ryb wobec nowych zagrożeń, ochrony rynku i konsumenta przez oszustami, propagowania nowych procedur inkubacji ikry, żywienia ryb, przetwórstwa ryb bałtyckich.

KONTAKT: prof. dr hab. inż. Wojciech Piasecki - Rektor Naczelny czasopisma, editor@aiep.pl

Opiekun: