Optymalizacja i analiza biologicznego wpływu pola elektromagnetycznego na wspomaganie produkcji i aktywność preparatów bakteriofagowych

Wartość projektu
1 067 180,00
PLN
Źródło finansowania
Opus 16
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy
Opis

Celem badawczym projektu jest określenie wpływu pól siłowych innych niż WPM (stałe pole magnetyczne, zmienne pole magnetyczne) na procesy związane z aktywnością bakteriofagów względem ich gospodarzy, a także zmiany fizykochemiczne na powierzchni gospodarza i bakteriofaga. Dodatkowo, zostanie przeanalizowany wpływ tych pól na aktywność złożonych preparatów bakteriofagowych w kontekście ich wydajności, stabilności, aktywności przeciwbiofilmowej oraz aktywności w terapii in vivo na modelu barciaka większego (Galleria mellonella).

Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Lider), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (partner).

 

Całkowita wartość projektu: 1 742 180 zł

 

Opiekun: