Opracowanie technologii otrzymywania termotopliwych klejów typu hot-melt zawierających nowe fotoinicjatory UV

Wartość projektu
1 183 920,10
PLN
Źródło finansowania
POIR 4.1.1.
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
Opis

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych klejów typu Hot-Melt sieciowanych nowoczesnymi inicjatorami UV (UV-HMPSA). Kleje te docelowo znalazłyby zastosowanie w produkcji szerokiej gamy materiałów samoprzylepnych, takich jak taśmy samoprzylepne, etykiety, folie dekoracyjne, folie ochronne oraz samoprzylepne materiały medyczne. Innowacyjne Hot-Melty zostaną wytworzone na drodze polimeryzacji rodnikowej wybranych monomerów (met)akrylanowych oraz nowego rodzaju fotoinicjatora nienasyconego (jako komonomeru) w środowisku rozpuszczalnika organicznego, a następnie oddestylowaniu tegoż rozpuszczalnika. Z doświadczenia zespołu badawczego, jaki i z doniesień rynkowych, wynika że poliakrylanowe kleje bezrozpuszczalnikowe typu hot-melt są najlepsze w swojej klasie pod względem właściwości samoprzylepnych (tj. adhezji, kleistości i kohezji), odporności na zmienne warunki atmosferyczne oraz starzenie. Otrzymane kleje bezrozpuszczalnikowe będą powlekane w temperaturze około 140°C na specjalnej do tego celu przystosowanej powlekarce, a następnie w postaci filmu klejowego sieciowane promieniowaniem emitowanym przez lampy UV (również UV-LED). Założony cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  • opracowanie, otrzymanie i charakterystykę nowych kopolimeryzujących fotoinicjatorów;
  • syntezę oryginalnych kopolimerów (met)akrylanowych z udziałem wspomnianych fotoinicjatorów (opcjonalnie  z udziałem nowo dostępnych na rynku monomerów akrylanowych);
  • charakterystykę uzyskanych klejów typu hot-melt (w tym zawartości nieprzereagowanych monomerów) z uwzględnieniem przeznaczenia kleju do danego produktu samoprzylepnego tj. taśm samoprzylepnych, etykiet, folii dekoracyjnych czy ochronnych oraz wyrobów medycznych.

Efektem realizacji projektu będą publikacje naukowe oraz zgłoszenia patentowe (2÷4) wspólne z Partnerem Projektu tj. firmą Synthos S.A.

Całkowita wartość projektu 1 746 170,52 PL

Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech

Opiekun: