Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem barwnym

Wartość projektu
2 493 269,00
PLN
Źródło finansowania
GEKON II
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec
Opis

Celem projektu było opracowanie technologii odzysku tworzywa polimerowego z poużytkowej folii poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego glikolem cykloalifatycznym (CHMD) z nadrukiem barwnym oraz wytwarzania granulatu do dalszego wykorzystania w procesach produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Zakres prac obejmował: - dobór skutecznej metody identyfikacji folii z nadrukiem barwnym, - opracowanie metodyki usuwania nadruków barwnych, w tym dobór rozpuszczalnika i parametrów procesu oraz ocenę właściwości termicznych i budowy chemicznej folii po działaniu wybranych rozpuszczalników, - wytworzenie granulatu z oczyszczonej folii w skali laboratoryjnej oraz badania jego właściwości w zależności od parametrów przetwórstwa, historii termicznej i modyfikacji fizycznej składu. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano sposób mechanicznego oczyszczania folii wykonanej z PET-G z nadruku barwnego, dobrano najkorzystniejszy środek czyszczący, parametry przetwórstwa oczyszczonej folii PET-G do postaci recyklatu oraz wskazano substancje modyfikujące, które wpłyną na poprawę właściwości aplikacyjnych otrzymanego materiału. Ustalone zostały również założenia technologiczne będące rezultatem badań podstawowych i stosowanych, które wykorzystano do budowy prototypowej, półprzemysłowej instalacji do ponownego, efektywnego przetworzenia odpadu folii PET-G oraz technicznej weryfikacji tej metody pod kątem przyszłego wdrożenia w skali przemysłowej. W efekcie prowadzonych w projekcie prac uzyskano ochronę technologii w 3 krajach europejskich oraz wystąpiono o przyznanie patentu na terenie RP oraz USA.

Opiekun: