Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem barwnym

Wartość projektu
2 493 269,00
PLN
Źródło finansowania
GEKON II
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec
Opis

Projekt obejmuje opracowanie technologii odzysku tworzywa polimerowego z poużytkowej folii (PET-G) z nadrukiem barwnym oraz wytwarzania granulatu do dalszego wykorzystania w procesach produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Zbadane zostaną zmiany budowy chemicznej i właściwości fizycznych polimeru (materiału bazowego folii) w wyniku wytwarzania wyrobu pierwotnego, procesów jego odzysku oraz przetwarzania na nowe wyroby.
Całkowita wartość projektu  11 035 791,00 zł
Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, tel. 449 44 57

Opiekun: