• Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn stosowanych przemyśle wydobywczym

Wartość projektu
30 846 763,75
PLN
Źródło finansowania
POIR
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
Opis

Projekt realizowany w konsorcjum Lider GONAR-BIS Sp. z.o.o
Głównym celem projektu jest Opracowanie technologii obróbki cieplno-chemicznej materiałów na narzędzia stosowane w przemyśle wydobywczym. W ramach projektu zaplanowano realizację przez poszczególnych członków Konsorcjum sekwencji prac B+R z zakresu projektowania (modelowania) części maszyn, nowoczesnych metod obróbki skrawaniem i spajania oraz inżynierii materiałowej w zakresie obróbki cieplno-plastycznej i cieplno-chemicznej nowoczesnych, tanich stali. Projekt posiada charakter interdyscyplinarny wymuszony przez cel, którym jest opracowanie przez Lidera Konsorcjum GONAR-BIS Sp. z.o.o przy współudziale pracowników naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w okresie 1/01/202031/12/2023 oraz wdrożenie do własnej produkcji przemysłowej firmy innowacyjnej technologii wytwarzania elementów maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym opartych na ultra-wytrzymałych stalach o niskiej zawartości pierwiastków stopowych i/lub wytworzonych warstwami węglowo-azotowymi gwarantującymi podwyższoną trwałość w warunkach cyklicznych obciążeń dynamicznych.

Opiekun: