Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego poliolefinowego tworzywa elastomerowego na wykładziny boisk sportowych i wyroby techniczne

Wartość projektu
600 000,00
PLN
Źródło finansowania
INNOTECH
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz
Opis

Projekt zakładał opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego tworzywa elastomerowego, opartego na reaktywnych/kompatybilizowanych mieszaninach polimerowych,  w których składnikiem bazowym są: pozagatunkowy kauczuk EPDM oraz polimery termoplastyczne (poliolefiny lub kopolimery na ich bazie).
Przeprowadzone prace pozwoliły na opracowanie metody uzdatniania kauczuku poza- gatunkowego EPDM oraz jego modyfikowania olejem. Na podstawie odpowiednio wyselekcjonowanej partii odwodnionego, oczyszczonego i rozdrobnionego kauczuku, wytworzono mieszanki kauczukowe z polietylenem Marlex HHMTR 131, polietylenem Hostalen Gc7060, polipropylenem o MFI 25, polipropylenem o MFI 50 oraz kopolimerami etylenu z octanem winylu o zawartości 17% i 40% octanu winylu. Dobrano odpowiednio udział kauczuku i plastromeru, rodzaje środków sieciujących , napełniaczy i modyfikatorów. Wytworzone w procesie jednoetapowego wytłoczenia materiały zostały scharakteryzowane pod względem  właściwości reologicznych, mechanicznych i elektrycznych. Na podstawie otrzymanych wyników przedstawiony został mechanizm tworzenia się struktury odpowiedzialnej za właściwości elastotermoplastyczne w wyprodukowanych mieszankach.  Analiza właściwości użytkowych (cieralność, twardość, palność, przewodnictwo elektryczne, zdolność od oczyszczenia ) otrzymanych materiałów pozwoliła na wytypowanie czterech mieszanek kauczukowych do zastosowań zgodnych z celem projektu jako wykładziny boisk i nawierzchni sportowych.
Całkowita wartość projektu  2 600 000, 00 zł

Kierownik projektu dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, tel. 449 44 57

 

Opiekun: