Określenie zmian zachodzących w mięśniach emu (Dromaius novaehollandiae) w procesie dojrzewania mięsa z uwzględnieniem wieku zwierząt – analizy proteomiczne

Wartość projektu
210 000,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM 15
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Mateusz Bucław
Opis

Celem projektu jest określenie wpływu wieku na skład proteomu mięśni emu oraz określenie przemian zachodzących w procesie dojrzewania mięsa emu poprzez analizę zmian proteomu mięsa. Badania wykonane zostaną na mięśniach uda pozyskanych poubojowo od młodych ptaków rzeźnych (1-rocznych0 i dorosłych (3-letnich) po okresie użytkowania reprodukcyjnego. Planowane badania mają na celu potwierdzenie dwóch hipotez zakładających, że :
1)    wraz z rozwojem zwierząt zmianie ulegnie ilościowy i jakościowy skład proteomu mięśni emu, manifestowany poprzez zmiany ekspresji białek aparatu kurczliwego mięśni, jako efekt hipertroficzny oraz zmiany aktywności metabolicznej związane, np. z depozycją tłuszczu śródmięśniowego oraz zwiększającym się zapotrzebowaniem energetycznym, związanym z wyższą masą mięśniową,
2)    proces dojrzewania mięsa wpływa na zmiany składu białkowego (proteomu) mięsa emu.

Opiekun: