Ochronne farby proszkowe z konkurencyjnych cenowo surowców pochodzenia biologocznego: synteza składników, komponowanie i ocena właściwości powłok na podłożu stalowym

Wartość projektu
1 200 000,00
PLN
Źródło finansowania
LIDER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Szymon Kugler
Opis

Cel projektu to ochronne farby proszkowe nowej generacji z konkurencyjnych cenowo surowców pochodzenia biologicznego do zastosowania jako powłoki antykorozyjne o doskonałych właściwościach. Oczekiwana przewaga konkurencyjna rezultatu projektu nad istniejącymi farbami to polepszenie właściwości wymalowań, niższa cena oraz wykorzystanie spoiw i napełniaczy na bazie surowców pochodzenia naturalnego.
Otrzymanie powłoki ze struktur opartych na sztywnej kalafonii i bardziej giętkich bio-diolach, sieciowanej nietoksycznymi bezwodnikami przy udziale antykorozyjnych pigmentów i nanonapełniacza - modyfikowanego haloizytu, pozwoli na jednoczesne polepszenie jej właściwości antykorozyjnych, barierowych, twardości, termostabilności i adhezji przy zachowaniu odpowiedniej tłoczności i podatności na przemalowanie.

Kierownik projektu dr inż. Szymon Kugler, tel. 449 4247

 

Opiekun: