Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu opakowalnictwa, bioimmobilizacji oraz rekultywacji zbiorników wodnych

Wartość projektu
631 636,36
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Paweł Mieczan
Opis

Projekt zakłada przedstawianie podmiotom gospodarczym technologii, nowoczesnych na skalę światową, gotowych do komercyjnego wdrożenia - poprzez uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej na te rozwiązania, zwiększy się ich rynkowa wartość. Dodatkowo, docelowi właściciele praw licencyjnych lub też technologii, nie będą musieli ponosić wydatków związanych z przedstawieniem rozwiązań do ochrony i tym samym od samego początku będą posiadać przewagę konkurencyjną.
Oprócz samej ochrony, projekt zakłada również szczegółową analizę rynku (foresight) dla 3 wybranych technologii, które charakteryzują się największą gotowością do komercjalizacji. Dodatkowo, rozwiązania te zostaną poddane wycenie, oraz przygotowany zostanie dla nich plan komercjalizacji. Na podstawie foresightów oraz planów komercjalizacji, zostanie wybrana jedna technologia, dla której zostanie opracowany biznesplan na jej wdrożenie w postaci spółki spin-off.

KONTAKT: Kierownik projektu mgr Paweł Mieczan

Opiekun: