Ochrona patentowa rozwiązań z zakresu biomateriałów do zastosowania w przemyśle medycznym, opakowaniowym i powłokowym

Wartość projektu
376 100,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Opis

Zwiększenie innowacyjności rynku, w tym także lokalnych i krajowych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie do sektora prywatnego wysoce nowoczesnych, gotowych do wdrożenia technologii, odpowiadających na ich aktualne oraz przyszłe zapotrzebowanie. Dodatkowo, rozwiązania objęte projektem są innowacją na skalę światową, dlatego też planuje się uzyskanie ochrony europejskiej oraz na terenie Stanów Zjednoczonych.
Projekt przedstawia do ochrony dwie technologie, wypracowane w ZUT, stanowiące w całości własność intelektualną Uczelni. Rozwiązania przynależą do dwóch dyscyplin tj. „techno” i „bio”, określanych jako priorytetowe dla polskiej gospodarki oraz mające największy wpływ na rozwój społeczny w Polsce.

KONTAKT: kierownik projektu: prof. dr hab. inż. MIROSŁAWA EL FRAY

Opiekun: