Nowe układy typu rdzeń / otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do usuwania zanieczyszczeń organicznych

Wartość projektu
831 500,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 11
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Józef Kaleńczuk

Opiekun: