Nowe mikro- i nanokrystaliczne materiały luminoforowe oraz dielektryki mikrofalowe oparte na wybranych matrycach szelitowych

Wartość projektu
140 000,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM 14
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Magdalena Maciejkowicz
Opis

Głównym celem badań projektu jest synteza nowych wielofunkcyjnych mikro- i nanokrystalicznych materiałów opartych na dwu matrycach o strukturze szelitu, tj. PbWO4 oraz PbMoO4. Matryce te będą domieszkowane jonami metali ziem rzadkich (RE = Nd, Tb, Ho, Er, Yb). Do syntezy nowych ceramików zaplanowano, że zostaną wykorzystane dwie metody, tj. wysokotemperaturową reakcję w fazie stałej oraz metodę spalania (ang. combustion method). Otrzymane w ramach projektu mikro- i nanoproszki poddane zostaną szeregu badaniom, które umożliwią ich bardzo obszerną charakterystykę, tj. wyznaczenie podstawowych parametrów krystalograficznych, morfologii, właściwości termicznych, elektrycznych, magnetycznych i optycznych. Cele te będą osiągnięte poprzez zastosowanie wielu zaawansowanych technik badawczych. Otrzymane w trakcie realizacji projektu nowe materiały ceramiczne znajdą zastosowanie w optoelektronice (luminofory, lasery) oraz radiotelekomunikacji (rezonatory stosowane radarach półprzewodnikowych). Podjęta w ramach projektu tematyka badawcza jest bardzo aktualna i stanowi istotną nowość naukową.

Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Maciejkowicz

Opiekun: