Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca

Wartość projektu
1 621 620,00
PLN
Źródło finansowania
HARMONIA; edycja 6
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
Opis

Projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.  Celem projektu jest opracowanie i zbadanie nowych materiałów polimerowych dla potrzeb medycyny
regeneracyjnej serca oraz poznanie zjawisk zachodzących na granicy komórka-materiał. Kluczowym elementem badań poznawczych będzie zaprojektowanie nowych materiałów, które będą naśladować nie tylko teksturę i powierzchnię macierzy międzykomórkowej, ale będą wykazywać biomimetyczną dynamiczną funkcjonalność jaką jest kurczliwość. Taki dynamiczny system, według posiadanej przez wykonawców wiedzy, nie został jeszcze opracowany. Podjęte w projekcie pionierskie badania pozwolą na wytworzenie idealnego środowiska dla inżynierii tkanki sercowej/jej regeneracji. Nowe rozwiązania powinny doprowadzić do drastycznej redukcji liczby transplantacji i obniżenia kosztów leczenia. Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia zaangażowania młodych naukowców w prace badawcze nad nowymi technologiami, zwłaszcza w zakresie inżynierii (bio)materiałów.

Partnerzy:
The Weizmann Isntitute of Sciences – Izrael
The University of Akron – USA
The Rutgers University, New Jersey Center of Biomaterials – USA

Kierownik projektu: prof. dr hab.inż.  Mirosława Helena El Fray

Opiekun: