Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności

Wartość projektu
79 920,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 12
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun
Opis

Celem badań jest opracowanie nowej metody wykorzystującej obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności. Jak wskazują wstępnie przeprowadzone badania, nowo projektowana metoda będzie niezwykle przydatnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji, zwłaszcza w problemach ekonomii behawioralnej, problemach związanych z zrównoważonym rozwojem oraz szeroko pojętym zarządzaniem, gdzie pełen model decyzyjny jest szczególnie istotny dla podejmowania bardziej trafnych decyzji.

Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun

Opiekun: