Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności

Wartość projektu
79 920,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 12
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun

Opiekun: