Nietoksyczne pigmenty fosforanowe do farb antykorozyjnych

Wartość projektu
1 220 000,00
PLN
Źródło finansowania
TANGO
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Barbara Urszula Grzmil
Opis

Celem projektu jest znalezienie podmiotu gospodarczego zainteresowanego wykorzystaniem wyników pracy badawczej w praktyce, tzn. wprowadzeniem do produkcji nowego, nietoksycznego na etapie wytwarzania i aplikacji, pigmentu antykorozyjnego z jednej strony i z drugiej zastosowaniem go w organicznych powłokach ochronnych. Projekt będzie realizowany w dwóch fazach w ramach fazy K planuje się dopracować warunki procesu w celu uzyskania antykorozyjnych pigmentów fosforanowych o lepszych właściwościach , w stosunku do produktów projektu bazowego i ocenić właściwości wytypowanych pigmentów komercyjnym w odpowiednich testach korozyjnych. Zostaną przygotowane próbne partie w celu aplikacji w farbach ochronnych. Zostanie opracowany projekt technologiczny procesu otrzymywania pigmentów z zamknięciem obiegu strumieni materiałowych. W ramach fazy B+R planowane jest wytworzenie produktu w skali ćwierć technicznej w celu oceny właściwości antykorozyjne. Kolejno wyprodukowane partie zostaną przekazane podmiotom w celu zainteresowania ich potencjalną możliwością zakupu po wdrożeniu.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Urszula Grzmil

Opiekun: