Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji

Wartość projektu
9 477 332,00
PLN
Źródło finansowania
TECHMASTRATEG
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Ewa Weinert Rączka
Opis

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów kilkudomowych dzięki, którym możliwe będzie wykorzystanie ostatniego niezagospodarowanego obszaru multipleksacji – multipleksacji przestrzennej. W ramach projektu zostaną opracowane nanostrukturyzowane włókna fotoniczne anizotropowe o definiowanych właściwościach polaryzacyjnych, o kształtowanej dyspersji i rozkładzie pola modowego lub silnie nieliniowych pozwalających na kilkumodową propagację nowej generacji. W ramach projektu poruszane będą zarówno zagadnienia natury podstawowej takie jak nieliniowa propagacja kilkumodowa, jak i zagadnienia czysto technologiczne jak opracowanie technologii światłowodów  nano-strukturysowanych poprzez wielokrotne składanie prętów preformy wielokrotną metodą stack and draw. O ile w dotychczasowej technologii światłowodowej unikano sytuacji, w której może propagować się kilka modów to niewątpliwie następnym krokiem w kierunku miniaturyzacji i zwiększenia efektywności zagospodarowania w przestrzeni w światłowodzie jest opanowanie propagacji klilkumodowej i dogłębne opanowanie technologii elementów optycznych, które kilka lat temu uważane były za niepożądane. Połączenie wysiłków naukowców i specjalistów technologii światłowodów pozwoli zbudować unikatową grupę badawczą, która ma szanse konkurować z najlepszymi ośrodkami na świecie.

Partnerzy:
- InPhoTech Sp. z  o.o. – Lider
- Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie
- Politechnika Warszawska
- ZUT w Szczecinie

Kierownik projektu: Prof. Ewa Weinert Rączka

Opiekun: