Nanoproszki FeCrx i badanie układu nanokrystaliczne FeCrx/NH3/H2

Wartość projektu
47 300,00
PLN
Źródło finansowania
MNIATURA 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Ewa Ekiert
Opis

W trakcie realizacji działania przeprowadzono badania podstawowe umożliwiające poznanie mechanizmów redukcji nanotlenków żelazowo-chromowych, jak również azotowania otrzymanych nanostopów FeCrx i redukcji nanoazotków żelaza i/lub chromu. W badaniach objętych działaniem zostały otrzymane nanokrystaliczne układy FeCrx o dużej powierzchni właściwej – nanoproszki., w których dodatek promotorów strukturalnych zapewnia stabilizację w wysokich temperaturach; nowe nanomateriały żelazowo-chromowe o różnej zawartości azotu w zależności od potencjału azotującego i temperatury procesu. Materiały te mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w metalurgii nanoproszków oraz katalizie heterogenicznej.

 

Opiekun: