Moocni z matmy – otwarty kurs z matematyki

Wartość projektu
119 750,00
PLN
Źródło finansowania
POWER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Magdalena Kucharska
Opis

Głównym celem projektu jest stworzenie i realizacja atrakcyjnego masowego, otwartego i bezpłatnego kursu edukacyjnego w formie e-learningu, dedykowanego w szczególności młodzieży szkół średnich chcącym rozpocząć studia na uczelniach technicznych, jak również wszystkim chętnym chcącym podnieść kompetencje, analityczne, językowe i informatyczne.
Zakres tematyczny kursu obejmuje utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej wraz z rozszerzeniem. Kurs będzie dostępny języku
polskim i angielskim . W ramach kursu oprócz materiałów tekstowych, przewiduje się materiały audio - video oraz grafiki i multimedia.

Opiekun: