Modyfikowane nanonapełniaczami węglowymi polimerowe powłoki elektroprzewodzące zawierające domeny dielektryczne

Wartość projektu
150 000,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 7
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Szymon Kugler
Opis

Celem naukowym projektu było otrzymanie powłok polimerowych zawierających domeny dielektryczne z jednoskładnikowych kompozycji wodorozcieńczalnych modyfikowanych przewodzącymi nanonapełniaczami węglowymi (CNF): nanorurkami i grafenem w celu określenia wpływu fazy dielektrycznej na właściwości elektroprzewodzące, termiczne i mechaniczne wymalowań.
Stwierdzono, że dodatki dielektryczne wprowadzone do powłok z CNF mogą znacznie polepszyć ich właściwości elektroprzewodzące dzięki następującym zjawiskom:
a)    tworzenia przez niektóre dodatki dielektryczne objętości wyłączonej dla CNF, co prowadzi do zwiększenia stężenia CNF w matrycy polimerowej;
b)    powinowactwa niektórych dodatków dielektrycznych do CNF, wspomagającego ich dyspergowanie w kompozycji powłokowej.
Rezultaty te stały się przedmiotem prestiżowych publikacji naukowych oraz przyczyniły się do awansu naukowego/zawodowego poszczególnych osób zaangażowanych w prace badawcze.

Kierownik projektu: dr Szymon Kugler

Opiekun: