Modyfikacja kompozytów betonowych w kierunku poprawy pojemności cieplnej i izolacyjności cieplnej oraz równoczesnego zagwarantowania odpowiedniej wytrzymałości

Wartość projektu
149 900,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 7
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Jarosław Strzałkowski
Opis

Zaostrzone przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. narzucają wyraźną radykalizację działań w zakresie oszczędności energii w budynkach, które w bliskiej perspektywie (2019/2021r.) mają być projektowane w standardzie niemal zeroenergetycznym. Spełnienie tak restrykcyjnych zapisów wymusza zmianę w podejściu do projektowania budynków, ponieważ na pierwszy plan zaczynają się wysuwać kwestie związane z obniżeniem zapotrzebowania na energię. Z jednej strony zachodzi konieczność ograniczenia do minimum strat cieplnych (dzięki zastosowaniu przegród zewnętrznych o znakomitej izolacyjności), z drugiej strony konieczność poprawy zdolności do akumulowania ciepła (dzięki zastosowaniu w przegrodach materiałów o wysokim cieple właściwym). Powszechnie uznaje
się te wymagania za przeciwstawne – tym bardziej, gdy stawia się przegrodom jeszcze dodatkowe wymagania wytrzymałościowe. W projekcie podjęto się zdiagnozowania w tym zakresie szerokiej grupy kompozytów betonowych. Przebadano wszystkie rodzaje mieszanek przewidzianych w harmonogramie badań. Różniły się one zarówno składem jak i technologią wykonania. Testowane kompozyty modyfikowano rodzajem zastosowanego kruszywa i sposobem jego przygotowania do badań oraz alternatywnie wprowadzaną domieszką napowietrzającą oraz dodatkiem pyłów krzemionkowych, granulatu aerożelowego, grafitu bądź domieszki upłynniającej. Podstawowym celem pracy badawczej była ocena zmienności parametrów cieplnych tj. współczynnika przewodzenia ciepła i objętościowego ciepła właściwego oraz wytrzymałości na ściskanie testowanych kompozytów betonowych w okresie pierwszego roku ich dojrzewania. Badania tych podstawowych parametrów cieplnych uzupełniono o badania mikrostrukturalne. Dzięki temu wyznaczono dodatkowo zależności między parametrami mikrostrukturalnymi danego materiału a właściwościami cieplnymi i wytrzymałościowymi. Zrealizowany program badawczy pozwolił na zgromadzenie szerokiej bazy danych na temat kompozytów cementowych o różnorodnej mikrostrukturze oddziałującej znacząco na właściwości cieplne
i wytrzymałościowe. Ponadto w ramach projektu podjęto się doświadczalnej i analitycznej oceny zachowania w niestacjonarnych warunkach przepływu ciepła, co dodatkowo zwiększyło wartość merytoryczną projektu. Wykonano również symulacje komputerowe przegród jak i całego budynku, mające na celu ustalenie bezpośredniego wpływu wybranych kompozytów na zużycie energii przez obiekt budowlany.

Kierownik projektu: mgr inż. Jarosław Aleksander Strzałkowski

Opiekun: