Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie

Wartość projektu
55 700,00
PLN
Źródło finansowania
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Justyna Kowalczykiewicz
Opis

Celem projektu (zadania) jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku przeprowadzenia modernizacji oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Modernizacja oświetlenia polega na wymianie słupów latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego wraz z oprawami, w których źródłem światła będzie oświetlenie LED. Celem pośrednim będzie redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących ze źródeł konwencjonalnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci, zwiększenie bezpieczeństwa oświetlanego obszaru oraz estetyzacja obszaru.

Osoba do kontaktu: Justyna Kowalczykiewicz tel. 091 449 62 03

Opiekun: