Modernizacja hali sportowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wartość projektu
1 662 242,72
PLN
Źródło finansowania
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Anna Marel
Opis

Celem przedsięwzięcia jest:
1. Poprawa warunków bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.
2. Zwiększenie udostępnienia obiektu na rzecz lokalnego środowiska.
3. Poprawa warunków dla szerszej grupy użytkowników niepełnosprawnych.
4. Urozmaicenie oferty o dodatkowe dyscypliny sportowe.
5. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć w dyscyplinach olimpijskich
6. Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

Osiągnięcie wyżej opisanych celów planowane jest poprzez modernizację obiektu w zakresie:
1. Węzła cieplnego.
2. Instalacji c.o.
3. Instalacji wentylacji z automatyką.
4. Docieplenia.
5. Parkietu.

KONTAKT: mgr inż. Anna Marel tel. 449 42 14

 

Opiekun: