Mistrzowie dydaktyki

Wartość projektu
10 221,72
PLN
Źródło finansowania
POWER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Joanna Podlasińska
Opis

W ramach projektu studenci Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa będą korzystać ze wsparcia tutorskiego realizowanego przez Nauczyciela przez okres jednego semestru, w wymiarze maksymalnie 30 godzin dydaktycznych. Program obejmie studentów wybitnie zdolnych. Liczba Studentów w jednorodnej grupie tutorskiej nie przekroczy 1 osoby. Ostatecznie wymiar godzin wsparcia określi Nauczyciel, gdyż będzie to powiązane z wymiarem godzinowym przedmiotu, w ramach realizacji którego nauczyciel akademicki wykorzysta narzędzia tutoringu.  Wsparcie tutorskie może być świadczone przez Nauczyciela w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem tutoringu oraz w godzinach dodatkowych konsultacji.

Opiekun: