Mikrohydrauliczne narzędzie do nagniatania wykończeniowego powierzchni 3D na centrach obróbkowych

Wartość projektu
115 300,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Daniel Grochała
Opis

Uzyskanie ochrony patentowej dla narzędzi do obróbki nagniataniem powierzchni 3D na centrach CNC z zasilaniem z wrzeciona obrabiarki.
Projekt zakłada komercjalizację gotowego do wdrożenia przez rynek rozwiązania w postaci sprzedaży wartości intelektualnej, udzielania licencji wyspecjalizowanym firmom narzędziowym lub w oparciu o własne możliwości wytwórcze założenie firmy spin-off, która zajmie się produkcją narzędzi. Za komercjalizację odpowiedzialny będzie podmiot pełniący rolę brokera technologii, którego zadaniem będzie m.in. wyszukanie odbiorców dla opracowanej technologii i narzędzia, analizy rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami. Taka konstrukcja działań powoduje, że dążenie do komercjalizacji będzie odbywało się aktywnie, poprzez bezpośrednie docieranie m. in. do firm branżowych i przedstawienie im chronionych, innowacyjnych technologii i narzędzi gotowych do wdrożenia.
Efektem projektu będzie:

  • dostarczenie rynkowi lokalnemu, krajowemu oraz międzynarodowemu gotowej do wdrożenia innowacyjnej technologii i narzędzi z branż, definiowanych przez krajowe i międzynarodowe publikacje, jako kluczowe dla rozwoju gospodarki i techniki, których źródłem będzie jednostka naukowa z województwa zachodniopomorskiego,
  • wzrost roli ZUT oraz polskich jednostek naukowych jako dostarczyciela technologii, wpływających na dany sektor rynku,
  • nawiązanie ściślejszych powiązań z przemysłem w efekcie odpowiadanie na jego zapotrzebowanie w formie dopasowanych do jego potrzeb usług, know-how oraz technologii,
  • wzrost ilości patentów międzynarodowych pochodzących z polskich jednostek naukowych.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. DANIEL GROCHAŁA

Opiekun: