Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych

Wartość projektu
249 774,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS 15
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Wojciech Sałabun
Opis

Celem projektu jest stworzenie nowej metody służącej do estymowania dokładności metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDM. W ramach projektu zaprojektowana zostanie metoda testowania oparta na dwóch zbiorach modeli referencyjnych. Będą to modele rzeczywiste oraz modele teoretyczne. Na podstawie nowoczesnych symulacji komputerowych otrzymane wyniki zostaną poddane wnikliwej analizie statystycznej w celu wyciągnięcia wniosków. W ten sposób powstanie możliwość bardziej odpowiedzialnego doboru metod do konkretnych klas problemów decyzyjnych.

Opiekun: