Lokalizacja oraz analiza ekspresji akwaporyn (AQP) w nerkach bydła

Wartość projektu
49 500,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Katarzyna Michałek
Opis

Transport wody przez dwuwarstwową błonę lipidową zarówno do wnętrza komórki jak i na zewnątrz to fundamentalny proces, który leży u podstaw każdego Życia.  Efektywny przepływ wody w obu kierunkach jest warunkiem zachowania pełnej aktywności pojedynczej komórki, która z kolei przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie właściwego bilansu wodnego całego organizmu. Gwałtowny transport wody przez błony komórkowe umożliwiają nie dawno odkryte akwaporyny (AQP). Te małe ale jakże niezwykłe białka są zdolne do transportu nawet 3 miliardów cząsteczek wody na jedną sekundę. Do dziś u ssaków odkryto 13 izoform akwaporyn (AQP0 – AQP12), 9 z nich (AQP1, AQP2, AQP3, AQP4, AQP5, AQP6, AQP7, AQP8, AQP11) zlokalizowanych jest w różnych częściach nabłonka kanalików nerkowych. Szczegółowa analiza lokalizacji i ekspresji AQP w nerkach myszy, szczurów, królików czy ludzi, pozwoliło na zdefiniowanie roli tych białek w nerkowym wydalaniu wody oraz ich znaczenia w rozwoju takich chorób jak np. nerkopochodna moczówka prosta (Nephrogenic Diabetes Insipidus). Niestety pomimo ogromnego postępu wiedzy w tym zakresie, wciąż nie wiele jest wiadomo na ten temat u zwierząt gospodarskich, w tym bydła. Wydaję się, zatem, że wyzwaniem dla współczesnej fizjologii zwierząt hodowlanych, jest określenie lokalizacji i ekspresji poszczególnych izoform AQP w nerkach bydła i tym samym wstępne określenie ich roli w nerkowej regulacji wydalania wody czy innych małych cząsteczek. Wobec tego celem projektu jest identyfikacja (i), analiza ekspresji (ii) i dystrybucji (iii) AQP w komórkach nabłonka kanalików nerkowych u 7 miesięcznych cieląt buhajków rasy polsko - holsztyńsko - fryzyjskiej odmiany czarno -białej. W efekcie przeprowadzonych badań zostanie utworzona pewnego rodzaju "mapa" rozmieszczenia i ekspresji AQP w nerkach bydła, co stanowić będzie niezbędny materiał wyjściowy do podjęcia kolejnych badań, których celem będzie określenie funkcji poszczególnych AQP i czynników mogących modulować ich ekspresję.

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Maria Michałek

Opiekun: