Lokalizacja oraz analiza ekspresji akwaporyn (AQP) w nerkach bydła

Wartość projektu
49 500,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Katarzyna Michałek
Opis

Badania przeprowadzono na nerkach pochodzących od 8 buhajków rasy polsko-holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, jednej z najbardziej popularnych ras hodowlanych bydła. Na podstawie uzyskanych wyników stworzono pewnego rodzaju „mapę” rozmieszczenia akwaporyn, których lokalizacja w nerkach bydła, jak się okazuje, nie jest taka sama jak u ludzi czy innych gatunków zwierząt .Szczegółowe określenie dystrybucji tych białek w nerkach bydła pozwoliło również na wstępne określenie ich roli w nerkowym wydalaniu wody i innych małych cząsteczek.
Uzyskane w ramach realizacji projektu wyniki, stanowią niezbędny materiał wyjściowy , który pozwoli na prowadzenie kolejnych badań, których celem będzie określenie czynników mogących wpływać na funkcje akwaporyn zlokalizowanych w nerkach bydła. Rezultaty badań wnoszą nowe dane i uzupełniają braki wiedzy w zakresie fizjologii nerek u tego gatunku zwierząt, a także pozwalają na lepsze i głębsze zrozumienie ich czynności. Określenie lokalizacji i ekspresji akwaporyn w nerkach bydła, stwarza również nowe możliwości i perspektywy związane z postępem w zakresie patofizjologii i medycyny weterynaryjnej.
 

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Maria Michałek

Opiekun: