Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki

Wartość projektu
9 723 126,22
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
Opis

Utworzenie Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki, które łącznie z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Elektrycznego ZUT jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków kompleksowych badań nad technologiami telekomunikacyjnymi w Polsce.
W skład Laboratorium wchodzi sześć pracowni badawczych:

  • Pracownia Elementów Sieci Teleinformatycznych,
  • Pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia,
  • Pracownia Urządzeń Fotonicznych,
  • Pracownia Światłowodów Mikrostrukturalnych,
  • Pracownia Badań Numerycznych,
  • Pracownia Analizy i Opracowywania Wyników.

Stworzona w ten sposób infrastruktura badawcza zorientowana jest na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w telekomunikacji światłowodowej, w której będą prowadzone badania związane zarówno z wykorzystaniem nowych materiałów optycznych w technikach telekomunikacyjnych jak i opracowywaniem nowych standardów telekomunikacyjnych oraz wdrażaniem tych standardów do praktyki poprzez budowę i badanie teleinformatycznych optycznych sieci odniesienia.
Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie i organizacja nowoczesnego zespołu laboratoriów badawczych, prowadzącego działalność dydaktyczną oraz realizującego wspólnie z firmami telekomunikacyjnymi badania nad technologiami optycznymi w telekomunikacji.

Film Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki ZUT

KONTAKT: kierownik projektu: prof. dr hab. EWA WEINERT-RĄCZKA

Opiekun: