Kształtowanie zdrowego modelu żywieniowego poprzez spożycie ryb i ich przetworów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie

Wartość projektu
469 635,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Jakub Szpon
Opis

Przeprowadzenie 4 edycji prezentacji o charakterze warsztatowym w 200 wybranych oddziałach szkolnych. Projekt jest skierowany do uczniów klas II i III w Liceach Ogólnokształcących oraz Liceach Profilowanych na terenie miasta Szczecina. Do głównych założeń projektu należy uświadomienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych o korzyściach, które wynikają z regularnego spożywania ryb i produktów pochodzenia rybnego. Podczas warsztatów uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat walorów zdrowotnych wynikających ze spożycia produktów rybnych oraz podniosą swoją świadomość o korzyściach płynących z kształtowania zdrowego modelu żywieniowego. W celu trwalszego przekazania wiedzy uczniowie otrzymają materiały promocyjno-reklamowe w formie broszurek informacyjnych. Dzień, w którym prowadzone będą „warsztaty rybne” w danych oddziale szkolnym będzie nosił nazwę „RYBA W ROLI GŁÓWNEJ”, co przyczyni się do zwiększenia przekazu kampanii oraz pomoże zwrócić uwagę na właściwości zdrowotne ryb i ich walory smakowe.

KONTAKT: kierownik projektu: dr JAKUB SZPON

Opiekun: