Kreowanie zdrowego modelu żywieniowego promującego spożycie ryb oraz produktów rybnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie

Wartość projektu
136 790,00
PLN
Źródło finansowania
Programu Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Leszek Ślepowroński
Opis

Opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów rybnych mających na celu kreowanie świadomości prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem obecności ryb i ich przetworów w diecie. Zaplanowane kampanie promocyjne skierowane były do uczniów klas drugich szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych, tj. grupy społecznej, która z uwagi na młody wiek znajduje się w okresie kreowania własnych nawyków żywieniowych, jakie niejednokrotnie pozostaną niezmienne przez dalsze lata życia.
Kampanie promocyjne dały dodatkowo aspekt poznawczo-naukowy. W ramach nich zostały przeprowadzone kompleksowe badania ankietowe, pozwalające określić poziom wiedzy młodzieży będącej w przedziale wiekowym 17-19 lat dotyczącej zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem roli spożycia ryb i przetworów rybnych w diecie. Badanie przeprowadzone zostało dwukrotnie na grupie beneficjentów szkolenia – zarówno przed jak i po zakończonej kampanii promocyjnej. Dzięki temu pozwoliło ono pośrednio określić  skuteczność przeprowadzonej operacji oraz wskazało, w jakim stopniu wpłynęła ona na uświadomienie wartości produktów rybnych wśród odbiorców projektu.
Jednym z długotrwałych rezultatów projektu było również zwiększenie popytu na ryby i produkty rybne wśród konsumentów zamieszkałych w rejonie Szczecina. Bezpośrednimi odbiorcami projektu była grupa ok. 1500 osób, a poprzez przekazanie materiałów informacyjnych w postaci książek dla ich rodziców, liczba beneficjentów objętych wsparciem wzrosło około trzykrotnie.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr LESZEK ŚLEPOWROŃSKI

Opiekun: