Konstrukcje zbiorów obrazów całkowych do szybkiej ekstrakcji cech i uczenia maszynowego w zadaniach detekcji

Wartość projektu
412 680,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 11
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Przemysław Klęsk
Opis

Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie nowych całkowych reprezentacji obrazów  i bazujących na nich algorytmów pozwalających na ekstrakcję cech ( momentów Fouriera, momentów Fouriera-Mellina, momentów statystycznych) z okien obrazu w czasie stałym -O(1)- na potrzeby zadań uczenia maszynowego i detekcji. Przez nowe reprezentacje całkowe rozumiane są zbiory szczególnych obrazów całkowych, skonstruowanych jako iloczyny skalarne obrazu z odpowiednimi wyrażeniami.
Zostanie poszerzony obecny repertuar algorytmów do szybkiej ekstrakcji cech i detekcji. Natura proponowanych pomysłów może mieć znaczący wpływ na dziedziny komputerowego widzenia i uczenia maszynowego. Dzięki bardziej wyrafinowanym (i ortogonalnym ) cechom o lepszych własnościach aproksymacyjnych można oczekiwać oszczędności w postaci mniejszych zbiorów danych potrzebnych do uczenia.

Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Maciej Klęsk

Opiekun: