Konkurs/Olimpiada „Rośliny wodne w ocenie jakości wód i ochronie ekosystemów wodnych oraz w oczyszczaniu ścieków bytowych i komunalnych”

Wartość projektu
18 886,77
PLN
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Celem operacji jest poszerzenie wiedzy o znaczeniu roślin wodnych w ocenie jakości i ochronie ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich oraz ich wykorzystania przy oczyszczaniu ścieków komunalnych i bytowych.     Cel ten jest związany z aktywizacją młodej grupy mieszkańców wsi na rzecz podnoszenia wiedzy o jakości, ochronie i wykorzystaniu ekosystemów wodnych, w tym kreowaniu podstaw do rozwoju agroturystyki, turystyki krajobrazowej oraz uprawiania sportów wodnych na obszarach wiejskich, a co za tym idzie kreowania miejsc pracy na terenie wybranych powiatów.
Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież szkolna – szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i średnie w powiecie drawskim, gryfickim i myśliborskim.
Forma realizacji operacji to dwuetapowy konkurs (pierwszy etap - II tydzień września 2018 i drugi etap - IV tydzień września 2018 r.), który jest dla wybranej w programie grupy wiekowej najbardziej aktywizujący. Dzieci i młodzież będą wykonywały zadania adekwatne do możliwości poznawczych swojej grupy wiekowej. Zapoznanie się z literaturą, która będzie wskazana w regulaminie konkursu przyniesie zakładane efekty. Zadania i pytania na konkurs zostaną odrębnie opracowane dla trzech grup wiekowych z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań problemów ochrony ekosystemów wodnych na terenie powiatu drawskiego, gryfickiego i myśliborskiego.
Według aktualnej organizacji szkolnictwa, w roku szkolnym 2018/2019, w pierwszym etapie, dzieci z klas III - V (9-11 lat), pierwsza grupa wiekowa, będą przygotowywały na konkurs prace plastyczne, dzieci i młodzież z klas VI-VII i VIII (12-14 lat), druga grupa wiekowa, będą odpowiadały na pytania zamknięte (testowe) i otwarte, a młodzież w weku 15-18 lat (III klasa gimnazjum i klasy I-III szkoły średniej), trzecia grupa wiekowa, będą odpowiadały na pytania zamknięte (testowe) i otwarte. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w każdym z 3 miast z danego powiatu w szkole średniej w obecności trzech nauczycieli i osoby z ZUT w Szczecinie [Małgorzata Gałczyńska (Trzebiatów), Marta Buśko (Myślibórz) i Justyna Milke (Złocieniec)].
Wyłonieni zwycięzcy pierwszego etapu, tj. po 5 osób z każdej z trzech grup wiekowych uczestników konkursu z trzech powiatów zostaną nagrodzeni książkami charakteryzującymi ekosystemy wodne i propagującymi ich ochronę. W drugim etapie konkursu, który odbędzie się na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, laureaci pierwszego etapu konkursu, będą również wykonywali zadania dostosowane do możliwości poznawczych swojej grupy wiekowej. W tym samym dniu, po sprawdzeniu prac zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, po trzy osoby z każdej grupy wiekowej i każdego z trzech powiatów. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody, tj. MP4 (III miejsce) smartwatch (II miejsce) i tablet (tablet).

 

Opiekun: