Konkurs/Olimpiada "Rośliny wodne w ocenie jakości wód i ochronie ekosystemów wodnych oraz w oczyszczaniu ścieków bytowych i komunalnych”

Wartość projektu
18 886,70
PLN
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich/Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich/Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Małgorzata Gałczyńska
Opis

Celem operacji jest poszerzenie wiedzy o znaczeniu roślin wodnych w ocenie jakości i ochronie ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich oraz ich wykorzystania przy oczyszczaniu ścieków komunalnych i bytowych. Cel ten jest związany z aktywizacją najmłodszej grupy mieszkańców wsi na rzecz podnoszenia wiedzy o jakości, ochronie i wykorzystaniu ekosystemów wodnych, w tym kreowaniu podstaw do rozwoju na obszarach wiejskich agroturystyki, turystyki krajobrazowej oraz uprawiania sportów wodnych, a co za tym idzie kreowania miejsc pracy na terenie wybranych powiatów.
Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież szkolna – szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i średnie w powiecie drawskim, gryfickim i myśliborskim.
Forma realizacji operacji to dwuetapowy konkurs (pierwszy etap - II tydzień września 2018 r. i drugi etap - IV tydzień września 2018) jest dla wybranej w programie grupy wiekowej najbardziej aktywizująca. Dzieci i młodzież będą wykonywały zadania adekwatne do możliwości poznawczych swojej grupy wiekowej. Zapoznanie się z literaturą, która będzie wskazana w regulaminie konkursu przyniesie zakładane efekty. Zadania i pytania na konkurs zostaną odrębnie opracowane dla trzech grup wiekowych z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań problemów ochrony ekosystemów wodnych na terenie powiatu drawskiego, gryfickiego i myśliborskiego.
Według aktualnej organizacji szkolnictwa w pierwszym etapie, dzieci z klas III i IV (9-11 lat), pierwsza grupa wiekowa, będą przygotowywały na konkurs prace plastyczne, dzieci i młodzież z klas VI-VII i II klasy gimnazjum (12-14 lat), druga grupa wiekowa, będą odpowiadały na pytania testowe i otwarte, a młodzież w weku 15-18 lat (III klasa gimnazjum i klasy I-III szkoły średniej), trzecia grupa wiekowa, będą odpowiadały na pytania otwarte i testowe. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w każdym z 3 miast z danego powiatu w szkole średniej w obecności trzech nauczycieli i osoby z ZUT w Szczecinie [Małgorzata Gałczyńska (Trzebiatów), Marta Buśko (Myślibórz) i Justyna Milke (Złocieniec)].
Wyłonieni zwycięzcy pierwszego etapu, tj. po 5 osób z trzech grup wiekowych uczestników konkursu z trzech powiatów zostaną nagrodzeni książkami charakteryzującymi ekosystemy wodne i propagujące ich ochronę. W drugim etapie konkursu, który odbędzie się na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, laureaci pierwszego etapu konkursu, będą również wykonywali zadania dostosowane do możliwości poznawczych swojej grupy wiekowej. W tym samym dniu, po sprawdzeniu prac zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu, po trzy osoby z każdej grupy wiekowej i każdego z trzech powiatów. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody, tj. MP4 (III miejsce) smartwach (II miejsce) i tablet (tablet).

Kontakt: kierownik projektu: Małgorzata Gałczyńska, Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl, 6322  

 

Opiekun: