Kompleksowe badania ichtiofauny w Zatoce Pomorskiej służące poprawie zarządzania i kontroli dostępu do zasobów łowiska oraz ograniczeniu przyłowów (redukcja poziomu odrzutów)

Wartość projektu
2 425 610,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.1 Działanie wspólne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Poprawa zarządzania i kontroli dostępu do zasobów łowiska oraz ograniczeniu przyłowów (redukcji poziomu odrzutów) w wodach Zatoki Pomorskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  • badanie zachowań populacji różnych gatunków ryb w Zatoce Pomorskiej i w przylegających do niej wodach na podstawie analizy wyników połowów kontrolnych,
  • wykonanie serii połowów kontrolnych ukierunkowanych na polepszenie selektywności i ograniczenie przyłowów w dennych zestawach trałowych,
  • opracowanie i prezentacja lokalnego programu zarządzania zasobami ekosystemu opartego na wynikach połowów kontrolnych,
  • prezentacja i promocja sposobów wykonywania zaciągów trałowych gwarantujących polepszenie selektywności i zmniejszenie poziomu odrzutów,
  • opracowanie kodeksu dobrej praktyki rybackiej dla łowisk przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej.

 

Opiekun: