Kompetencje kluczem do zatrudnienia

Wartość projektu
888 431,50
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk
Opis

Celem projektu jest objęcie wsparciem 150 studentów ostatnich 2 semestrów studiów stacjonarnych Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie - po 75 osób w każdym roku realizacji projektu kompleksowym wsparciem warsztatowym/projektowym, które pozwoli na nabycie kompetencji i kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. Projekt zakłada realizację takich działań jak:

  • zajęcia warsztatowe w zakresie: komunikacja, negocjacje, zarządzanie czasem i praca w grupie, asertywność, zarządzanie zespołem, IT -zakres wskazany z ankietyzacji i po rozmowach z pracodawcami,
  • szkolenia językowe branżowe - na poziomie nie niższym niż B2,
  • dodatkowe zajęcia, w tym projektowe, realizowane we współpracy z pracodawcami w zakresie umiejętności zawodowych - osobne dla każdego kierunku.

Studenci wszystkich kierunków zostaną objęci taką samą liczbą godzin zajęć i warsztatów, co pozwoli na ich równe szanse na rynku pracy. Kompleksowe wsparcie studentów i wyposażenie ich w doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje pożądane na rynku pracy pozwolą im na znalezienie zatrudnienia lub dalsze kształcenie (zakłada się, że 50% studentów podejmie zatrudnienie lub będzie kontynuowało naukę).

KONTAKT: mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 449 6958, 449 6950

Opiekun: