Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych

Wartość projektu
1 079 500,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA; edycja 12
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Cendrowski
Opis

Celem projektu jest opracowanie syntezy i właściwości nanostruktur hybrydowych złożonych z nanorurek węglowych (CNT) i skarbonizowanych struktur metaloorganicznych (C-MOF).
Otrzymane hybrydy mają pełnić różne funkcje, takie jak nośnik katalizatora, adsorbent zanieczyszczeń oraz nośnik nanocząstek magnetycznych. Projekt zakłada przygotowanie nanostruktur o potencjalnym zastosowaniu w ochronie środowiska przez prowadzenie reakcji karbonizacji MOFa oraz wzrostu nanorurek w trakcie jednego procesu.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Cendrowski

 

Opiekun: