Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

Wartość projektu
1 508 874,48
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Emilia Bachtiak-Radka
Opis

Projekt dotyczy opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Realizacja projektu będzie trwała 48 miesięcy od 01-03-2019 do 28-02-2023. Projekt będzie dotyczył opracowania programu kształcenia w celu utworzenia kierunku, którego celem będzie łączenie wiedzy inżynierskiej w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania produkcją, organizowania
i nadzorowania procesów produkcyjnych, umiejętnego stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie zgodnie z koncepcją Lean management, kierowanie zespołami ludzkimi. Głównym rezultatem projektu jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów dualnych o profilu praktycznym.
W ramach projektu grupą docelową projektu jest grupę kobiet jak i mężczyzn posiadających wykształcenie średnie. Pierwszym zadaniem projektu jest stworzenie programu kształcenia, drugim zadaniem jest realizacji studiów dualnych na kierunku Inżynierii produkcji
w Przemyśle 4.0, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców
i przyszłych pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Trzecim zadaniem będzie realizacja staży przez studentów
w określonych przedsiębiorstwach.

Opiekun: