Innowacyjny układ systemu SOFC do stacjonarnej produkcji energii elektrycznej i ciepła (STAGE-SOFC)

Wartość projektu
201 820,09
PLN
Źródło finansowania
MNISW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Paulina Pianko-Oprych
Opis

Celem projektu STAGE-SOFC był rozwój nowej koncepcji prototypu systemu wyposażonego w dwa stosy stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC. System łączy takie zalety, jak prostota i solidność układu konwersji paliwa na wodór w układzie CPOx z wysoką efektywnością uzyskaną w procesie reformingu parowego (SR – Steam Reforming). Jest on przeznaczony dla jednostek o małej skali do tzw. skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz aplikacji poza siecią w zakresie mocy od 5 do 50 kW. Przeprowadzone studium techniczno-ekonomiczne pozwoliło na weryfikację przypadków biznesowych i określiło wymagania z punktu widzenia stosowalności systemu, które mają duży wpływ na jego konstrukcję.

Opiekun: