Innowacyjny system gospodarki wodnej, azotowo-fosforowej oraz zarządzania energią elektryczną w obiekcie hodowlanym pstrąga tęczowego w systemie RAS

Wartość projektu
7 981 182,11
PLN
Źródło finansowania
PO Rybactwo i Morze Działanie 2.1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki
Opis

Przechwytywanie.PNG


Partnerzy:
1. Beneficjent nr 1 Gospodarstwo Rybackie „Ośrodek Hodowli Pstrąga Żeleźno sp. z o. o.”
2. Beneficjent nr 2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin (NIP 8522545056), którego reprezentować

Celem projektu jest stworzenie „Ośrodka hodowli ryb Żeleźno" w systemie RAS wyposażonego
w innowacyjny system gospodarki wodnej, azotowo-fosporowej i energii elektrycznej, a także wyposażenie tego obiektu w nowatorskie maszyny i urządzenia techniczne.
Innowacyjna budowa nowego obiektu hodowli pstrąga tęczowego będzie realizowana w połączeniu z innowacyjnymi działaniami zdefiniowanymi w 7. obszarach, przez pracowników naukowych czterech Wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydział Elektryczny, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Szczególna uwaga skoncentrowana będzie na działaniach w następujących obszarach:
Obszar 1. Zintegrowany system analizy behawioru ryb oraz parametrów fizyko-chemicznych wody w hodowli ryb łososiowatych w systemie RAS – opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu analizy zachowania się ryb w połączeniu ze zmianami parametrów fizyko-chemicznych wody.
Obszar 2. Analiza oraz optymalizacja ruchu wody w basenach rotacyjnych i strumieniowych, a także w kanałach doprowadzających w zakresie minimalizacji osadów w obiekcie hodowli ryb łososiowatych w systemie RAS – opracowanie i stworzenie modelu fizycznego zbiornika hodowlanego na podstawie którego zostaną przeprowadzone badania modelowe ruchu cieczy wraz z sedymentacją materiału organicznego.
Obszar3. Określenie stopnia redukcji amoniaku, azotynów i fosforanów poprzez dobór optymalnego złoża biologicznego (RK plast, Levapor, Bio Chips) w warunkach laboratoryjnych w systemie RAS w obiekcie hodowli ryb łososiowatych – dokonany zostanie wybór optymalnego nośnika oraz złoża biologicznego jako jednego z podstawowych narzędzi regulacji procesów biochemicznych zapewniających bezpieczeństwo prowadzonej hodowli.
Obszar 4. Analizy systemu elektrycznego obiektu hodowli ryb łososiowatych w systemie RAS pod kątem optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz trzystopniowego systemu podtrzymywania zasilania elektrycznego niezbędnego do utrzymania w ruchu systemów produkcyjnych – utworzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu zasilania bezprzerwowego, który umożliwi elastyczne programowanie różnych scenariuszy zasilania poszczególnych obwodów systemu oraz pozwoli na zdalną kontrolę podstawowych parametrów pracy oraz sygnalizację błędów – w tym na urządzeniach przenośnych.
Obszar 5. Wykorzystanie fitoremediacji w oczyszczaniu wody pozbawionej zawiesiny organicznej (odchody, pozostałości paszy) w obiekcie hodowli ryb łososiowatych w systemie RAS – usprawnienie funkcjonowania przepływowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków będącej elementem hodowli ryb łososiowatych prowadzonej w systemie RAS.
Obszar 6 Analiza ichtiofauny w rzece Żeleźna ze zwróceniem uwagi na skład i kondycję ryb w pobliżu zrzutu wody z ośrodka hodowli ryb Żeleźno oraz wpływ wody rzecznej pobranej z tego miejsca na jakość gamet gatunków ryb tam występujących.
Obszar 7. Działania edukacyjno-promocyjne.

Opiekun: