Innowacyjny inżynier – chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego

Wartość projektu
2 440 875,40
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Elżbieta Huzar
Opis

Zwiększenie liczby absolwentów kierunków Technologia chemiczna, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Ochrona środowiska poprzez zwiększenie atrakcyjności kształcenia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.
Projekt skierowany jest do nowoprzyjętych studentów rekrutowanych na studia I stopnia w naborze 2012/2013 i zakłada m.in.:

 • wypłacanie stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000zł,
 • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii,
 • praktyki i staże,
 • szkolenia z zakresu ekonomii i prowadzenia małej firmy
 • szkolenia prowadzone przez praktyka w zakresie prowadzenia małej firmy w branży chemicznej,
 • szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji,
 • wykłady zamawiane z wybranych dziedzin prowadzone przez wybitnych profesorów z ośrodków zewnętrznych,
 • wykłady, prezentacje prowadzone przez praktyków – przedstawicieli firm z branży chemicznej w regionie,
 • wycieczki do największych zakładów chemicznych w kraju,
 • certyfikowane szkolenia dla najlepszych (AutoCAD, Auditor wew.),
 • szkolenia z kompetencji miękkich,
 • warsztaty z zakresu ciekawej chemii, analizy środowiskowej, nowoczesnych technik w inżynierii chemicznej,
 • udział w konferencjach naukowych.

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Huzar / Elzbieta.Huzar@zut.edu.pl, 45 12

Opiekun: