Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adjuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej

Wartość projektu
979 680,00
PLN
Źródło finansowania
Program strategiczny STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Bogusławski
Opis

Głównym celem projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej" (NeuStemGen) wdrażanym
w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED było opracowanie nowatorskich procedur diagnostyczno-terapeutycznych dla chorób o podłożu neurodegeneracyjnym. Schorzenia tego typu są coraz częstsze z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Cel główny był realizowany poprzez osiąganie celów szczegółowych przedsięwzięcia, tj. opracowanie i wdrożenie nowych metod diagnostyki genetycznej i molekularnej chorób siatkówki, a także innowacyjnych sposobów izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększenia potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych w aspekcie ich aplikacji klinicznych. Badania prowadzone w ramach projektu dotyczyły między innymi zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) - postępującej neurodegeneracji neuronów ruchowych.

Zadaniem ZUT w projekcie było zaprojektowanie, zaimplementowanie oraz wdrożenie aplikacji, tj. narzędzi informatycznych, wspomagających prowadzenie badań medycznych w zakresie rejestracji wyników, ich obrazowania oraz interpretacji i oceny. Wynikiem działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest powstanie fenotypowo-genotypowej bazy danych oraz tzw. reading-center. Baza danych pozwala na gromadzenie i analizę danych medycznych zebranych podczas badań pacjentów. Reading-center natomiast to aplikacja służąca ocenie wyników badań klinicznych dokonywanych przez graderów i arbitrów.

 

Opiekun: