Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adjuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej

Wartość projektu
979 680,00
PLN
Źródło finansowania
Program strategiczny STRATEGMED Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Krzysztof Bogusławski
Opis

Projekt pt. „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat określa on choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne.
Projekt zakłada realizację zadań fazy badawczej oraz wdrożeniowej z zakresu neurologii, okulistyki, genetyki i bioinformatyki a planowany okres realizacji projektu to 36 miesięcy.

Zadania realizowane przez ZUT:

  • Zadanie 9: Utworzenie centrum informatycznego z bazą danych analitycznych i obrazowych wykorzystywanych do wczesnej diagnostyki oraz prewencji schorzeń neurodegeneracyjnych
  • Zadanie 10: Transfer innowacyjnych technologii do wdrożenia i kontrola jakości produktów wytworzonych w Projekcie.

strona internetowa projektu http://neustemgen.nauka.szczecin.pl/o-projekcie/

Kierownik projektu:
dr inż. Krzysztof Bogusławski, tel. 449-4182
kbogu@man.szczecin.pl

Opiekun: