Hybrydowe termoplastyczne biokompozyty poliestrowe - wpływ modyfikacji interfazy i stabilizacji procesu przetwórstwa na właściwości fizyczne

Wartość projektu
84 000,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 8
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Agnieszka Meljon
Opis

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod procesu wytwarzania hybrydowych biokompozytów poliestrowych wzmacnianych włóknami naturalnymi. Użyta kombinacja włókien o odmiennej geometrii i właściwościach fizycznych (mikrowłókna oraz włókna krótkie) zapewni  dobre parametry przetwórcze i fizyczne opracowywanych materiałów. Jako osnowy biokompozytów zastosowane zostaną biopoliestry w pełni lub częściowo syntetyzowane z surowców ze źródeł odnawialnych. Tym samym opracowane biokompozyty należeć będą do grupy materiałów  kompozytowych całkowicie przyjaznych środowisku, tzn. faktycznych „green composites”.

Kierownik projektu: Agnieszka Meljon

Opiekun: