HumidWRAP – Humidity and Water Regulating Active Packaging / Aktywne opakowanie regulujące wilgotność i zawartość wody

Wartość projektu
239 637,50
EURO
Źródło finansowania
Cornet – 23
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Opis

Celem projektu HumidWRAP jest zabezpieczenie produktów poprzez aktywne opakowanie z papieru i/lub tworzyw sztucznych, regulujące i kontrolujące zmiany wilgotności i zawartości wody w produktach. Docelowo wilgotność wewnątrz opakowania będzie optymalna dla utrzymania jakości zapakowanych produktów. Opakowanie potencjalnie może być stosowane do żywności (utrzymanie i wydłużenie okresu trwałości, świeżości i jakości), jak również dla produktów niespożywczych. Aby regulować wilgotność w opakowaniu zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania; higroskopijne aktywne substancje stanowić będą składniki kompozytowych lub wielowarstwowych materiałów opakowaniowych. Aby optymalizować efektywność opracowanego rozwiązania zastosowany zostanie model matematyczny, zostaną przeprowadzone również testy przechowalnicze.

Partnerzy konsorcjum:

  • PTS (Niemcy, zrzeszenie)
  • Fraunhofer IVV (Niemcy, jednostka badawcza)
  • Fraunhofer LBF (Niemcy, jednostka badawcza)
  • CALABOR (Belgia – Walonia, zrzeszenie)
  • CALABOR (Belgia – Walonia, jednostka badawcza)
  • CALABOR (Belgia – Walonia, zrzeszenie)
  • CALABOR (Belgia – Walonia, jednostka badawcza)
  • Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań – PIOIRO (Polska, zrzeszenie)
  • Instytut Badawczy Opakowań – COBRO (Polska, jednostka badawcza)
  • ZUT (Polska, jednostka badawcza)

Całkowita wartość projektu po stronie polskiej:  470 614,61 € (ZUT: 239 637,50 €)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Opiekun: